AKORDEON ART 2017


Stari sajt Akademije


Akordeon Art 2010-2016


Kontakt


Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Vuka Karadžića 30, 71126 Lukavica
info@muzickaakademija.net
prodekan-nastava@muzickaakademija.net
prodekan-umjetnost@muzickaakademija.net
Telefon/Faks: +387 (0)57 342 125