AKORDEON ART 2017


Stari sajt Akademije


Akordeon Art 2010-2016


Dekanat


Dekan: mr Dražan Kosorić, vandredni profesor
Email: info@muzickaakademija.net
Telefon: 057/342-125

Prodekan za nastavu: mr Snježana Đukić-Čamur, docent
Email: prodekan-nastava@muzickaakademija.net

Prodekan za umjetnički i naučno-istraživački rad: mr Biljana Štaka, vanredni profesor
Email: prodekan-umjetnost@muzickaakademija.net
Telefon: 066/917-880

Sekretar Akademije: Gordana Milanović

Student prodekan: Đorđe Manojlović, student 2. godine Smjera za OMP