AKORDEON ART 2017


Stari sajt Akademije


Akordeon Art 2010-2016


Koncerti


11.04.2017.

Koncertom u Beču na Rihard Wagner konzervatorijumu, završeno koncertno predstavljanje profesora Muzičke akademije UIS-a

Protekle nedelje, (4 - 8.04.2017.) koncertima u Slovenskoj Bistrici, Mariboru, Ljubljani i Beču, uspješno su se predstavili profesori MAUIS-a.

Ostvarena međuuniverzitetska saradnja , prezentovan rad i umjetničko stvaralaštvo domaćih izvođača i kompozitora.